Palvelut

Lääkehoidon tarkistus

Lääkityksen tarkistus on palvelu, joka edistää lääkkeiden oikeaa, tarkoituksenmukaista ja turvallista käyttöä. Lääkehoidon tarkistuksessa selvitetään asiakkaan kokonais­lääkitys, johon kuuluu resepti­lääkkeiden lisäksi mah­dolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini- ja luontaistuote­valmisteet. Palvelun tarkoituksena on poistaa lääkityksestä epä­tarkoituksen­­mukaiset pääl­lekkäisyydet ja yhteen­sopimattomuudet sekä tarkistaa lääk­keiden otto­ajan­kohdat ja käytössä­­olevien lääkkeiden sovel­tuvuus käyttäjälleen. Lääkityksen tarkitukseen sisältyy enintään 30 minuutin keskustelu asiakkaan kanssa lääkityksen tarkistuksessa tehdyistä havainnoista. Palvelu on maksullinen. Näet palveluhinnastomme tästä.

 

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan lääkehoidon soveltuvuus, tarve, tarkoitukse­nmukaisuus ja taloudellisuus. Arvioinnin tarkoituksena on lääkkeiden käytön, hoitoonsitoutumisen ja omahoidon onnistumisen varmistaminen. Arvioinnissa otetaan huomioon reseptilääkkeet sekä itsehoito- ja vitamiini­valmisteet. Palvelussa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat vastaavat hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lääkehoidon arviointi on lääkehoidon tarkistusta laajempi selvitys. Palvelun lopuksi saat yksityis­kohtaisen raportin lääke­hoidostasi. Lääkehoidon arviointiin varataan aikaa noin 60 minuuttia. Palveluna lääke­hoidon arviointi on maksullinen.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on yksilöllinen laaja selvitys, joka toteutetaan moni­ammatillisena yhteistyönä potilaan/omaisen, hoito­henkilö­­kunnan, lääkärin ja kokonaisarviointiin pätevöityneen farmaseutin kanssa. Kokonais­­arvioinnin avulla pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan potilaan lääkityksestä aiheutuvia ongelmia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi moni­lääkitys, lääkkeiden epäillyt tai ilmenneet yhteis- ja haitta­vaikutukset, heikko hoito­vaste tai hoidon toteutuminen sekä anti­kolinergistä kuormaa lisäävät lääkkeet. Korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun tekijään tekee lääke­hoidon kokonais­­arvioinnista suositeltavan palvelun. Arviointi alkaa noin tunnin mittaisella asiakkaan kanssa käytävällä keskustelulla joko apteekin tiloissa tai asiakkaan kotona. Palve­luna lääke­hoidon kokonais­­arviointi on maksullinen. Hintaan sisältyy kaksi noin 60 minuutin pituista keskustelua, joista toinen voi olla esimerkiksi arvioinnin seurantakäynti noin kolmen kuukauden kuluttua mahdollisista lääkitysmuutoksista. Mahdolliset lääkärinpalkkiot ja terveyskeskus/laboratoriomaksut eivät sisälly palvelun hintaan.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin ansiosta mahdolliset lääkkeiden aiheuttamat haitta­­vaikutukset ja päällekkäis­lääkitykset vähenevät sekä mahdollisesti tarpeettomat lääkkeet puretaan, mikä myös vähentää lääkehoidon kokonais­­kustannuksia. Samalla potilaal­le selkeytyy lääke­hoidon kokonais­­kuva ja tavoitteet.

Kysy lisää lääkehoidon kokonais­arvioinnista ja muista lääkehoidon palveluistamme apteekistamme!

 

Annosjakelu

Apteekissamme on käytössä koneellinen annosjakelupalvelu. Lääkkeet toimitetaan kerta­­käyttöisiin annos­pusseihin jaeltuina kahden viikon välein. Annos­jakelu helpottaa lääkkeen ottoa ja muistamista. Palveluun sisältyy kokonais­lääkityksen tarkistus, joka tehdään ennen kuin asiakas aloittaa palvelun. Klikkaa tästä lukeaksesi lisää ANJA-an­nosjakelusta tai kysy lisää henkilökunnaltamme!

 

Lääkkeiden kotiinkuljetus

Toimitamme lääkkeitä myös kotiin­kuljetuksena. Lääkkeet voi tilata puhelimitse ap­teekista. Kuljetus­maksun hinta keskus­ta-alueelle 10 €, pidemmistä matkoista sovittava erikseen.

 

Yhdyshenkilöt: diabetes, astma ja sydänsairaudet

Henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti sekä lääke­osaamisen että asiakas­palvelun osalta. Farmaseut­timme ovat myös hankkineet erikois­osaamista astman, diabeteksen ja sydän­sairauksien lääke­hoidosta.

Lääkevalmistus

Kaikkia lääkevalmisteita ei ole saatavilla kaupallisesti, joten joskus lääkäri määräämään val­misteita, jotka valmistetaan apteekissa (ns. ex tempore -valmisteita). Koska valmistus vie aikaa, ei lääkettä saa heti mukaansa. Valmistettavat lääke­valmisteet voimme toimittaa useimmiten 1-2 arki­päivän kuluessa.

 

Kosmetiikka

Apteekkimme ihonhoito- ja kosmetiikkavalikoima on moni­puolinen. Meiltä löydät tuotteita muun muassa seuraa­vista tuote­sarjoista: Vichy, Louis Widmer, Avene, Aco, Favora, Sebamed, Eucerin, La Roche-Posay ja Idun.

Neuvomme apteekissa mielellämme tuotteiden valinnassa – tule tutustumaan!

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, joten ethän hävitä niitä seka­jätteen mukana. Vanhentuneita lääkkeitä ei myöskään pidä käyttää. Koti­taloudet voivat tuoda veloituksetta vanhentuneet tai käyttämättömät lääkkeet apteek­kiin. Palautus­piste löytyy apteekkimme takaosasta odotus­tuolien luota.

Elohopeakuumemittarit, jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet) sekä ruiskut ja neulat on laji­teltava erikseen, mutta muut lääkkeet voi tuoda samassa pussissa alkuperäis­pakkauksista poistettuina. Lisäksi toi­vomme, että isommat nestettä sisältävät pullot luovutetaan henkilö­kunnalle.

Muistathan poistaa pakkauksista potilaan nimitiedot sisältävät ohjetarrat ennen lääke­jätteiden jättöä.

 

Schengen-todistus

Ulkomaanmatkoille lähtiessä kannattaa ottaa mukaan englanninkielinen yhteen­veto resepteistä (ns. ulkomaan­kopio), jonka saat pyydet­täessä mukaan apteekista (hinta 0,50 €/tuloste). Mikäli tarvitset mukaasi tiettyjä keskus­­hermostoon vaikuttavia lääkkeitä (kts. listaus Fimean sivuilta) ja matkustat ns. Schengen-­maihin, apteekista kannattaa hankia näille lääkkeille Schengen-todistus (hinta 10 €/lääke). Schengen-­todistus voidaan tehdä siinä apteekissa, josta matkalle otettava lääke­pakkaus on noudettu. Todistuksen voit pyytää joko lääkkeen toimituksen yhteydessä tai jälkikäteen. Todistusta varten tarvitset apteek­kiin mukaasi passin tai Pohjoismaihin matkustaessa henkilökortin.