Palvelut

Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistus on palvelu, joka edistää lääkkeiden oikeaa, tarkoituksenmukaista ja turvallista käyttöä. Lääkehoidon tarkistuksessa selvitetään asiakkaan kokonais­lääkitys, johon kuuluu resepti­lääkkeiden lisäksi mah­dolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini- ja luontaistuote­valmisteet. Palvelun tarkoituksena on poistaa lääkityksestä epä­tarkoituksen­­mukaiset pääl­lekkäisyydet ja yhteen­sopimattomuudet sekä tarkistaa lääk­keiden otto­ajan­kohdat ja käytössä­­olevien lääkkeiden sovel­tuvuus käyttäjälleen. Lääkityksen tarkitukseen sisältyy enintään 30 minuutin keskustelu asiakkaan kanssa lääkityksen tarkistuksessa tehdyistä havainnoista. Palvelu on maksullinen. Näet palveluhinnastomme tästä.

 

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan lääkehoidon soveltuvuus, tarve, tarkoitukse­nmukaisuus ja taloudellisuus. Arvioinnin tarkoituksena on lääkkeiden käytön, hoitoonsitoutumisen ja omahoidon onnistumisen varmistaminen. Arvioinnissa otetaan huomioon reseptilääkkeet sekä itsehoito- ja vitamiini­valmisteet. Palvelussa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat vastaavat hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lääkehoidon arviointi on lääkehoidon tarkistusta laajempi selvitys. Palvelun lopuksi saat yksityis­kohtaisen raportin lääke­hoidostasi. Lääkehoidon arviointiin varataan aikaa noin 2 tuntia. Palveluna lääke­hoidon arviointi on maksullinen.

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on yksilöllinen laaja selvitys, joka toteutetaan moni­ammatillisena yhteistyönä potilaan/omaisen, hoito­henkilö­­kunnan, lääkärin ja kokonaisarviointiin pätevöityneen farmaseutin kanssa. Kokonais­­arvioinnin avulla pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan potilaan lääkityksestä aiheutuvia ongelmia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi moni­lääkitys, lääkkeiden epäillyt tai ilmenneet yhteis- ja haitta­vaikutukset, heikko hoito­vaste tai hoidon toteutuminen sekä anti­kolinergistä kuormaa lisäävät lääkkeet. Korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun tekijään tekee lääke­hoidon kokonais­­arvioinnista suositeltavan palvelun. Arviointi alkaa noin tunnin mittaisella asiakkaan kanssa käytävällä keskustelulla joko apteekin tiloissa tai asiakkaan kotona. Palve­luna lääke­hoidon kokonais­­arviointi on maksullinen. Hintaan sisältyy kaksi noin 60 minuutin pituista keskustelua, joista toinen voi olla esimerkiksi arvioinnin seurantakäynti noin kolmen kuukauden kuluttua mahdollisista lääkitysmuutoksista. Mahdolliset lääkärinpalkkiot ja terveyskeskus/laboratoriomaksut eivät sisälly palvelun hintaan.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin ansiosta mahdolliset lääkkeiden aiheuttamat haitta­­vaikutukset ja päällekkäis­lääkitykset vähenevät sekä mahdollisesti tarpeettomat lääkkeet puretaan, mikä myös vähentää lääkehoidon kokonais­­kustannuksia. Samalla potilaal­le selkeytyy lääke­hoidon kokonais­­kuva ja tavoitteet.

Kysy lisää lääkehoidon kokonais­arvioinnista ja muista lääkehoidon palveluistamme apteekistamme!

 

Annosjakelu

Apteekissamme on käytössä koneellinen annosjakelupalvelu. Lääkkeet toimitetaan kerta­­käyttöisiin annos­pusseihin jaeltuina kahden viikon välein. Annos­jakelu helpottaa lääkkeen ottoa ja muistamista. Palveluun sisältyy kokonais­lääkityksen tarkistus, joka tehdään ennen kuin asiakas aloittaa palvelun. Klikkaa tästä lukeaksesi lisää ANJA-an­nosjakelusta tai kysy lisää henkilökunnaltamme!

 

Turvallisen lääkehoidon tuki (lääkehoitoprosessin auditointi)

Turvallinen lääkehoidon tuki on apteekin tarjoama palvelu kotihoidolle ja palveluyksiköille lääkehoitoprosessien kehittämiseen ja hallintaan. Tavoitteena on tunnistaa yhteistyössä hoitoyksikön henkilökunnan kanssa hoitoyksikön lääketurvallisuuden riskikohtia ja laatia niihin kehittämistoimenpiteitä.

Palvelu perustuu riskienhallintatyökaluun:

  1. Turvallinen koneellinen annosjakelu
  2. Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka
  3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen
  4. Turvallisen lääkehoidon edellytykset

Palvelu toteutetaan yksi osa-alue (työkalu) kerrallaan. Lääkehoitoprosessin kokonaisuuden arvioiminen edellyttää kuitenkin kaikkien osa-alueiden arviointia. Palveluun kuuluu seurantatapaaminen.

 

Noutoautomaatti

Apteekin välittömässä läheisyydessä on käytössämme Noutoapteekki -noutoautomaatti, josta voit noutaa lääkkeet nopeasti ja jonottamatta, myös apteekin aukioloaikojen ulkopuolella. Noutoautomaatista voi noutaa myös kylmäsäilytystä vaativia lääkkeitä. Kysy lisää henkilökunnalta!

 

Lääkkeiden kotiinkuljetus

Toimitamme lääkkeitä myös kotiin­kuljetuksena. Lääkkeet voi tilata puhelimitse ap­teekista. Kuljetus­maksun hinta keskus­ta-alueelle 10 €, pidemmistä matkoista sovittava erikseen.

 

Yhdyshenkilöt: diabetes, astma ja sydänsairaudet

Henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti sekä lääke­osaamisen että asiakas­palvelun osalta. Farmaseut­timme ovat myös hankkineet erikois­osaamista astman, diabeteksen ja sydän­sairauksien lääke­hoidosta.

Lääkevalmistus

Kaikkia lääkevalmisteita ei ole saatavilla kaupallisesti, joten joskus lääkäri määräämään val­misteita, jotka valmistetaan apteekissa (ns. ex tempore -valmisteita). Koska valmistus vie aikaa, ei lääkettä saa heti mukaansa. Valmistettavat lääke­valmisteet voimme toimittaa useimmiten 1-2 arki­päivän kuluessa.

 

Kosmetiikka

Apteekkimme ihonhoito- ja kosmetiikkavalikoima on moni­puolinen. Meiltä löydät tuotteita muun muassa seuraa­vista tuote­sarjoista: Vichy, Louis Widmer, Avene, Aco, Favora, Sebamed, Eucerin, La Roche-Posay ja Idun.

Neuvomme apteekissa mielellämme tuotteiden valinnassa – tule tutustumaan!

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, joten ethän hävitä niitä seka­jätteen mukana. Vanhentuneita lääkkeitä ei myöskään pidä käyttää. Koti­taloudet voivat tuoda veloituksetta vanhentuneet tai käyttämättömät lääkkeet apteek­kiin. Palautus­piste löytyy apteekkimme takaosasta odotus­tuolien luota.

Elohopeakuumemittarit, jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet) sekä ruiskut ja neulat on laji­teltava erikseen, mutta muut lääkkeet voi tuoda samassa pussissa alkuperäis­pakkauksista poistettuina. Lisäksi toi­vomme, että isommat nestettä sisältävät pullot luovutetaan henkilö­kunnalle.

Muistathan poistaa pakkauksista potilaan nimitiedot sisältävät ohjetarrat ennen lääke­jätteiden jättöä.

 

Schengen-todistus

Ulkomaanmatkoille lähtiessä kannattaa ottaa mukaan englanninkielinen yhteen­veto resepteistä (ns. ulkomaan­kopio), jonka saat pyydet­täessä mukaan apteekista (hinta 0,50 €/tuloste). Mikäli tarvitset mukaasi tiettyjä keskus­­hermostoon vaikuttavia lääkkeitä (kts. listaus Fimean sivuilta) ja matkustat ns. Schengen-­maihin, apteekista kannattaa hankia näille lääkkeille Schengen-todistus (hinta 10 €/lääke). Schengen-­todistus voidaan tehdä siinä apteekissa, josta matkalle otettava lääke­pakkaus on noudettu. Todistuksen voit pyytää joko lääkkeen toimituksen yhteydessä tai jälkikäteen. Todistusta varten tarvitset apteek­kiin mukaasi passin tai Pohjoismaihin matkustaessa henkilökortin.