Yritys

Viitasaaren apteekissa työskentelee apteekkarin johdolla 12 työntekijää.

Viitasaaren apteekki on Keski-Suomen kolmanneksi vanhin apteekki. Syyskuun 11. päivänä 1869 pitivät kunnan­isät kokouksen, jossa päätettiin anoa apteekkia Viitasaarelle. Suomen Senaatti myönsi privilegio-oikeuden perustetta­vaan apteek­kiin 8.3.1870 ja ensimmäinen apteekkari Nils Lindeman avasi apteekin 6.12.1871. Vuosien saatossa apteek­ki on sijainnut useissa eri paikoissa sekä nykyisen keskustan alueella että Haapa­saaressa, kuva_apteekki3kaikkiaan yhdeksän eri apteek­karin omistuksessa.

Eräs muistetuimmista sijainti­paikoista on apteekkari Hjalmar Draken rakennuttama huvila­mainen apteekki­talo, ns. Tornitalo. Nykyi­sellä paikallaan Posti­kujalla apteekki on toiminut uuden kauppa­keskuksen valmistuttua kesä­kuussa 2008.

Perinteik­käästä historiastaan huolimatta Viitasaaren apteek­ki on uusinta teknolo­giaa hyödyntävä, palveleva ja nyky­aikainen ammatti­apteekki.

Viitasaaren apteekki on Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston opetusapteekki, joka tarjoaa harjoittelupaikan farmaseutti- ja proviisori­opiskelijoille. Tämän lisäksi koululaisilla on mahdol­lisuus suorittaa apteekissa työ­elämään tutustumis­jaksoja (TET).